Andrahandsuthyrning

Information om andrahandsuthyrningFör att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Andrahandsuthyrning medges för högst ett år per ansökningstillfälle. Godkända skäl är t ex

  • Studier eller arbete på annan ort under en begränsad tid.
  • Provboende med sambo (max 6 månader)
  • Utlandsvistelse under en begränsad tid.
  • Längre sjukhusvistelse

Skäl måste styrkas med t ex studie-/arbetsgivarintyg, bekräftelse från resebyrå eller liknande.

Ansökan görs på särskild blankett.

Andrahandshyresgästen ska ha en egen hemförsäkring för lägenheten och ska vid anmodan kunna visa upp försäkringsbrevet för hyresvärden. Ett andrahandskontrakt ska upprättas mellan första- och andrahandshyresgäst. En kopia av detta ska lämnas till hyresvärden.

Hyresvärden godkänner inga påslag på ordinarie hyra, vilket innebär att andrahandshyresgästen ska betala samma hyra som aviseras förstahandshyresgästen.

Uthyrning i andra hand utan hyresvärdens godkännande kan utgöra grund för uppsägning. Detsamma gäller om godkännandet av andrahandsuthyrning grundar sig på oriktiga uppgifter.

Viktigt

Det är viktigt att förstahandshyresgästen själv noga kontrollerar andrahandshyresgästen före uthyrning. Förstahandshyresgästen bär fullt ansvar gentemot fastighetsägaren att

  • samtycke till uthyrningen finns
  • hyrorna betalas i tid
  • inga störningar förekommer
  • lägenhetens skick inte påverkas negativt

Om andrahandshyresgästen inte sköter sina åtaganden som hyresgäst kan det innebära att förstahandshyresgästen sägs upp från sin lägenhet.

Kontakt

Reception/växel
Tel:
019-16 48 40

E-post: melins@melinsfastigheter.se

Facebook: melinsfastigheter

Felanmälan

Använd detta formulär

Felanmälan vardagar 08:00-16:00
Tel: 019-761 22 70

Jour
Akuta fastighetsärenden kvällar och helger
Tel: 019 - 761 22 77

Adress

Vasatorget 1
703 54 Örebro

Kontoret på Vasatorget 1 är öppet på vardagar
08:00 – 16:00

Lunchstängt 12:00 - 13:00