Uppsägning och avflyttning

Information om andrahandsuthyrningAlla hyresavtal (lägenheter, garage- och parkeringsplatser, lokaler och förråd) är skriftliga. För lägenheter gäller hyresavtalet "tills vidare". Avtalet gäller därmed så länge inte någon av parterna säger upp det.

Uppsägningstiden för lägenheter är enligt hyreslagen minst tre månader räknat från det månadsskifte, som kommer närmast efter uppsägningsdagen. Sägs t. ex. ett hyresavtal upp den 20 mars räknas uppsägningen från den 31 mars. Avtalet upphör alltså att gälle den 30 juni. Avflyttning ska vara klar och nycklar inlämnade senast kl. 12:00 dagen därpå, i det här exemplet den 1 juni (om det är en vardag).

Vi utför en avflyttningsbesiktning i din lägenhet. Eventuella skador och onormalt slitage noteras i ett protokoll och dessa kostnader kommer i förekommande fall att debiteras dig. Vid debitering tar vi naturligvis hänsyn till hur gamla tapeterna, golven etc. är.

Alla uppsägningar skall göras skriftligt och det finns en särskild blankett. du kan använda.

 Glöm inte att anmäla din nya adress till skatteverket, (Skatteverket).

Städning

Vid avflyttningen är det viktigt att du lämnar lägenheten välstädad. Lägenhetens förråd ska vara tömt och städat, liksom balkong/uteplats. I avflyttningsstädningen ingår även att fönster ska vara putsade, spisen och väggarna bakom spisen ska vara rengjorde etc. Det gäller även om lägenheten ska renoveras efter avflyttningen.

På vår sida Blanketter hitter du en cheklista för städning. 

 

Kontakt

Reception/växel
Tel:
019-16 48 40

E-post: melins@melinsfastigheter.se

Facebook: melinsfastigheter

Felanmälan

Använd detta formulär

Felanmälan vardagar 08:00-16:00
Tel: 019-761 22 70

Jour
Akuta fastighetsärenden kvällar och helger
Tel: 019 - 761 22 77

Adress

Vasatorget 1
703 54 Örebro

Kontoret på Vasatorget 1 är öppet på vardagar
08:00 – 16:00

Lunchstängt 12:00 - 13:00