Anmälningsblankett för autogiro

Autogiro betyder att din hyra överförs automatiskt från ditt konto till Melins Fastighetsförvaltning varje månad. Tjänsten är helt kostnadsfri och du får som vanligt dina hyresavier kvartalsvis. På dessa kan du se vilket datum dragningen sker. Du behöver bara se till att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto senast dagen före förfallodagen. Bekräftelse på betalningen ser du på bankens kontoutdrag. Vill du avbryta den automatiska överföringen så meddelar du oss detta senast fem bankdagar före förfallodagen, så stoppar vi överföringen.

Så här gör du:
Läs igenom villkorstexten i rutan noga. Fyll i alla uppgifter på anmälningsblanketten, skriv under och returnera den till Melins Fastighetsförvaltning, Vasatorget 1, 703 54 Örebro. För att hyran ska kunna dras från kontot innevarande månad måste vi ha ditt medgivande senast den 15:e. Annars sker första dragningen nästkommande månad. Har du frågor angående detta är du välkommen att ringa oss på tel 019-16 48 40.

Villkorstext

Jag medger att uttag får göras på angivet bankkonto på begäran av Melins Fastighetsförvaltning AB, nedan kallad Melins, för överföring till bolaget. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Uttag redovisas på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske tidigast på förfallodagen. Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för Autogiro. Melins är skyldig att i god tid före uttaget underrätta betalaren om belopp och förfallodag. Melins ska vid anfordran återbetala belopp som felaktigt överförts från mitt konto. Om jag ej medger ett visst uttag ska jag meddela Melins detta senast fem bankdagar före förfallodagen. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos Melins eller banken.

Ja, jag vill att hyresräkningen från Melins Fastighetsförvaltning betalas via autogiro.

* Fråga ditt bankkontor om du är osäker över clearingnummer.

Jag godkänner villkoren för anslutning till autogiro

2023-09-23

Kontakt

Reception/växel
Tel:
019-16 48 40

E-post: melins@melinsfastigheter.se

Facebook: melinsfastigheter

Felanmälan

Använd detta formulär

Felanmälan vardagar 08:00-16:00
Tel: 019-761 22 70

Jour
Akuta fastighetsärenden kvällar och helger
Tel: 019 - 761 22 77

Adress

Vasatorget 1
703 54 Örebro

Kontoret på Vasatorget 1 är öppet på vardagar
08:00 – 16:00

Lunchstängt 12:00 - 13:00